Пълна референтна документация за Енфорсър

Известно е, че най-добрият начин за усвояване на нова информация е чрез преподавател, който да се има персонален подход към учащия и да му предостави обучение, съобразено с неговите изисквания и нужди. Досега ние, екипът на Енфорсър, практикувахме основно този начин на обучение на нашите клиенти. Проведохме немалък на брой групови срещи-обучения и персонални консултантски срещи с наши клиенти. Резултатите от тези срещи са много позитивни за нас с ценната обратна връзка, която получаваме, и знанията, които ние можем да дадем на нашите клиенти.

Въпреки това, с времето системата Енфорсър става все по-голяма и нашите клиенти стават все повече. Все по-трудно е да преподадем всички знания за системата персонално. Поради тази причина, за да дадем възможност на нашите клиенти да се възползват максимално от възможностите на системата, въвеждаме допълнително перо в нашата стратегия за обучание – пълна референтна документация.

Тази документация може да достъпите на адрес help.enforcer.bg

С времето имаме за цел да разширим референтната документация и с ръководства за справяне с определени казуси в съдебното изпълнение с помощта на Енфорсър.