БНБ намали ОЛП на 0.18 пункта за месец Февруари

ЧСИ, които ползват системата „Енфорсър“ следва да добавят тази промяна от менюто „Администрация“!