Отчети към КЧСИ и МПС за 2011

Както е известно, системата Енфорсър дава възможност да съставите отчетите на ЧСИ за КЧСИ и МП автоматично. Във връзка с наближаващите крайни срокове за предаване на отчета за второто полугодие на 2011 и годишният отчет за 2011  направихме допълнителни подобрения в изчисленията на данните за отчета. По-точно:

1. Досега се правеше предположение че ако едно дело е свършено, то дължимите суми по него са събрани в текущия отчетен период. Това не винаги е вярно и водеше до големи изкривявания в резултатите. Оттук нататък събраните суми по всичките дела вече се смятат само с помощта на данните от извършените разпределения. Тази промяна означава че Енфорсър ще може да представи по-реалистични данни за отчета, но само ако имате попълнени разпределения. Ако не правите разпределения в Енфорсър, системата няма да може да калкулира верни данни  за финансовата част на отчета.

2. По-точно изчисляване на колонка 11 от финансовата част на отчета (Несъбрани суми по опрощаване,  прекратяване …).  До момента опростените суми по делата не се отразяваха в отчета. Оттук нататък за опростените суми се използва полето: „опростена сума“ в предмета на изпълнение. Всички суми посочени в това поле се сумират и се добавят към колонка 11.

3. Допълнителни технически подобрения в изчисленията на колонките за събраните суми (4-9) и опростените суми (11) от финансовият раздел на отчета.

В случай че предпочитате да сметнете на ръка сумите за финансовата част на системата, Енфорсър отново може да помогне.  Можете да комбинирате филтрите „ред статистика“ и „статус на дело“ в разделите „сметки по чл. 79“ , „Погасявания/разпределения“, и „Регистър заведени дела“ . В сумарните полета ще получите сумите за избраните редове статистика и статус на дела.

Гореизброените подобрения са налични във версии 1.0.18.47 и следващи на Енфорсър. Клиентите, които са вече на 1.0.18.XX версия ще получат автоматично обновление до 1.0.18.47 до 24 часа. Ако ползвате Енфорсър и вашата версия е по-ниска от 1.0.18, моля свържете се с нас за я обновим до най-новата налична.

Ако имате въпроси или коментари, моля свържете се с нас.