БНБ остави ОЛП на 0.22 пункта!

Въпреки, че ставката реално не се променя, ЧСИ следва да добавят ОЛП в системата Енфорсър с дата 01.01.2012г.!