Автоматично обновяване към нови версии

За нас е важно всички наши клиенти да ползват най-новата налична версия на системата Енфорсър. Това дава възможност на всяка кантора възможност да работи все по-добре с нашата система, възползвайки се от всички налични функции и поправки на грешки.  За тази цел, с версия 1.0.18.27 и всички следващи сме реализирали автоматично обновление на всяка инсталация на системата. За да се възползвате от тази функция не е е необходимо действие от ваша страна, тя е разрешена по подразбиране.  Обновяването е периодична задача, изпълнявана в 1 часа системно време, заедно с останалите системни периодични задачи.

Ако желаете да не ползвате автоматичното обновяване на системата, можете да го изключите. От администрацията на системата, секция „Настройки“,  редактирате системната настройка „autoSystemUpdate“  да има стойност 0, и запишете промените.