БНБ запази ОЛП на 0.22 пункта за месец Декември 2011г.

Клиентите на Енфорсър, следва да добавят това в таблица за ОЛП с дата 01.12.2011г., независимо, че не се променя ставката!