БНБ увеличи ОЛП на 0.22 пункта от 01.11.2011г.

ЧСИ, ползващи програмата Енфорсър, следва да добавят новата ставка, считано от 01.11.2011г.