Отстъпка при препоръчан нов клиент!

Уважаеми клиенти – частни съдебни изпълнители,

Ние, екипът на Енфорсър ООД, се надяваме, че нашата система „Енфорсър“ успешно се използва във вашите кантори и добавя стойност, която ви позволява да се съсредоточите повече върху съществото на вашата работа и да увеличите вашите приходи.

За нас ще е радост да подпомогнем по-бързото разпространение на добрите практики, които могат да бъдат внедрени в една кантора на ЧСИ с нашата система. За целта, всеки настоящ клиент, който препоръча нашата система „Енфорсър“ на друг ЧСИ, считано от 01.10.2011г.,  има право на остъпка в размер на три месечни лицензионни такси, за всеки препоръчан нов клиент! Отстъпката важи и за три такси за достъп на взискатели, за тези клиенти, които ползват тази услуга!

Отстъпката се прилага автоматично за следващи три задължения по лицензионния договор. Необходимо е само, новият клиент – ЧСИ, по недвусмислен начин да ви посочи като препоръчител, без да е необходимо, каквото и да е писмено оформяне.

Благодарим Ви!

С уважение,

Екипът на Енфорсър ООД