БНБ повиши ОЛП за месец Октомври на 0.20 пункта!

Българска народна банка повиши основния лихвен процент на 0.20 пункта за месец Октомври.

ЧСИ следва да довавят промяната в системата Енфорсър!