Достъп на взискатели до системата Енфорсър

Системата „Енфорсър“ има функционалност, която позволява достъп на взискатели или на техните представители до данните по образуваните от тях изпълнителни дела. Достъпът може да бъде предоставен  на множество взискатели, без ограничения за брой дела, брой взискатели, брой потребители и т.н

Стойността, която тази функция добавя за ЧСИ и неговите служели се изразява в няколко аспекта:

  1. Взискателите получават отдалечен, пълен/частичен достъп до данните по своите изпълнителни дела, което от своя страна елеминира куп въпроси, които често взискателите задават по телефона, свързани с размер на дълга, какво точно е погасено с постъпили суми, насрочени събития и налични задачи в работната дъска и т.н.
  2. Отпада нуждата от постоянни посещения на взискателите в кантората на ЧСИ за проверка на изготвени изходящи и постъпили входящи документи, както и наличието или не на имущество от страна на длъжника.
  3. Отпада нуждата от изготвянето на различни видове отчети за свършената работа по делата на конкретен взискатели  (предимно за банки) тъй като таблиците с данни имат възможност за експорт към Exel и OpenOffice.
  4. Взискателите могат да оставят съобщения на ЧСИ по конкретни изпълнителни дела, което по същество канализира комуникацията с взискателите я прави по ефективна и целенасочена.

Достъпът на взискателите се осъществява посредством интернет сайта http://creditors.enforcer.bg като услугата е така изградена, че взискателите не достъпват директно компютъра-сървър в кантората на ЧСИ, а компютър-сървър поддръжкан нас, екипа на „Енфорсър“ ООД (т.е компютъра-сървър, на който се намира сайта http://creditors.enforcer.bg).

Програмата „Енфорсър“, автоматично, ежедневно, качва на този сайт частично копие на данните на ЧСИ, САМО за делата, до които той е предоставил достъп на своите взискатели. Данните биват мигновенно изтривани при отнемане на достъп на взискателите. Целта на този начин на работа е да се предотврати директен достъп до компютъра-сървър в кантората на ЧСИ, с цел сигурност на неговите данни. И тъй като взискателите не достъпват директно компютъра-сървър на ЧСИ, те нямат никаква възможност да добавят, изтриват или редактират данни.

Потребителският интерфейс на достъпа на взискателите е практически еднакъв с този на самата системата „Енфорсър“. Това позволява на взискател, който е свикнал да работи с отдалечения си достъп, лесно да може да ползва и самата система, при посещение на място в кантората на ЧСИ, което спестява ровене и вадене на папките изпълнилни дела от служителите на ЧСИ.

Достъпът на взискателите се предлага като отделна услуга към системата „Енфорсър“ и струва отделни 144лв. с ДДС на месец като в цената се включва всичко необходимо  – от настройки на услугата до обучение за работа.

Към настоящ момент десет кантори използват тази услуга като някои от тях я предоставят безплатно на своите взискатели, а други събират такса за покриване на този разход за кантората.

За по-подробна информация и/или желание за включване на услугата, можете да се свържете с нас по познатите начини:

e-mail: support at enforcer.bg

телефони: +395 895 770286 или +395 894 746459