БНБ запази основния лихвен процент на 0.18 пункта за месец Септември

Българска народна банка, запази основния лихвен процент на 0.18 пункта, считано от 01.09.2011г.!

Въпреки, че ОЛП не се променя, трябва да се добави нов запис в Енфорсър за лихвените проценти с дата 01.09.2011г. и ОЛП 0.18. Това става по следния начин:

  1. Влиза се в „Администрация“ на програмата. За това са ви необходими администраторски права.
  2. След като администрацията се отвори на нова страница в браузът, ще се появят нови менюта, разположени водоравно най-горе на екрана.
  3. Кликва се на менюто „Финансови настройки“, в което се показват три прозореца със заглавия „БНБ oсновен лихвен процент“, „ДДС“ и „IBAN сметки“
  4. Използва се процореза „БНБ основен лихвен процент“ и бутона „Добави нов процент“.
  5. Появява се форма, в която се въвежда датата, от която влиза в сила новия лихвен  процент.

По същата процедура могат да се въведат и ОЛП за предходни периоди в случай, че това е пропускано.