Насрочени конкурси за ЧСИ и помощник-ЧСИ

Със Заповед №ЛС-И-248/14.06.2011г и Заповед № ЛС-И-342/21.07.2011г. на Министъра на правосъдието са насрочени конкурси за частни съдебни изпълнители в съдебни райони: Окръжен съд Ловеч, Окръжен съд Смолян и Окръжен съд Пазарджик, както и конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители.

За повече подробности и начин за участие:

Конкурс за частни съдебени изпълнители – ТУК

Конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители – ТУК