БНБ увеличи ОЛП на 0.18 за месец Август

Българска народна банка увеличи основния лихвен процент за месец Август на 0.18 пукта!

Напомняме на всички наши клиенти, че програмата Енфорсър не добавя автоматично ОЛП всеки месец. Това трябва да се извършва от ЧСИ или неговите служители веднъж месечно, докато пуснем версия 1.0.18 на Енфорсър, в която трябва да става автоматично.

Във всички случаи, всеки месец, ще публикуваме ОЛП на нашата страница.

За момента, ръчното добавяне на ОЛП в Енфорсър става по следния начин:

  1. Влиза се в „Администрация“ на програмата. За това са ви необходими администраторски права.
  2. След като администрацията се отвори на нова страница в браузът, ще се появят нови менюта, разположени водоравно най-горе на екрана.
  3. Кликва се на менюто „Финансови настройки“, в което се показват три прозореца със заглавия „БНБ oсновен лихвен процент“, „ДДС“ и „IBAN сметки“
  4. Използва се процореза „БНБ основен лихвен процент“ и бутона „Добави нов процент“.
  5. Появява се форма, в която се въвежда датата (Примерно 01.08.2011г.) и ОЛП (Примерно 0.18).

По същата процедура могат да се въведат и ОЛП за предходни периоди в случай, че това е пропускано.