Архивиране (резервни копия) на базата данни на Енфорсър

От изключителна важност за нас и за нашите клиенти е сигурността и защитата на данните от възможни непоправими повреди в сървърния компютър и по-специално в твърдите дискове.Поради това искаме да представим начините за правене на резервни копия на данните от базата данни на Енфорсър и да информираме за възможните сценарии и решения, които в максимална степен да предпазят от загуби на важна информация.

Енфорсър прави автоматично ежедневни резервни копия на базата даннни на сървърния компютър.  ЧСИ има възможност да прави ръчни резервни копия на външен носител. Това става по следния начин:

  1. Отваря се администрацията на Енфорсър чрез бутона „Администрация“ в глобалното меню
  2. На първата страница в администрацията, най-долу вляво на страницата, се намира малък процорец именован „Архивно копие“ (виж снимката по-долу)
  3. Кликва се бутона „Създай архивно копие“ в лентата с бутони на прозореца
  4. Отваря се нов диалогов прозорец и се изчаква направата на резервното копие
  5. Записва се файла „backup.tar“, който излиза за смъкване на компютъра и се съхранява на друг носител (FLASH памет, CD или друг компютър)

Освен ръчно изготвяне на резервни копия има възможност Енфорсър автоматично да прави копия на базата данни на различни интервали на друг компютър (в споделена папка). ЧСИ, който желае това да бъде настроено, трябва да се свърже с нас по телефон или на support@enforcer.bg за да се уточнят допълнителни детайли.

Резервните копия на информацията са важни, но има начини, посредством които може максимално да се намали риска от непоправими повреди по твърдите дискове на сървърния компютър. Това става, чрез т.нар технология RAID. Тя позволява два или повече твърди диска да се инсталират на сървърния компютър и на всички да има цялата информация (огледални копия). По този начин, ако има два твърди диска, ако единият се повреди, другият може да бъде използван за извличане на информацията и за въстановяване на данните.

RAID технологията може да се използва по два начина. Първият е като се настрои операционната система да прави огледално съдържание на двата твърди диска на сървърния компютър, а втория е като се инсталира отделна платка на дънната платка на компютъра, която автоматично се грижи за това.

Стандартните сървърни компютри, които имат клиентите на Енфорсър използват RAID по първия начин поради факта, че е напълно безплатен тъй като се прави директно от операционната система (т.нар Software RAID). Това, обаче, натоварва процесора на компютъра и има риска от повреда в операционната система, което да доведе до невъзобновяеми загуби на информация.

Препоръчваме използването на RAID по втория начин, т.е чрез закупуване на специална платка, която се инсталира на дънната платка на сървърния компютър (т.нар Hardware RAID Controller). По този начин платката се грижи за огледалните копия на двата хард диска като риска при използването на такава е значително по-малък. Недостатък на това решение, е че такава платка струва от порядъка на 500лв. за сравнително добри модели и може да достигне до 1000лв за най-добрите.

Ние препоръчваме използването на посветена платка за RAID, но поради финансовите съображения повечето от сървърните компютри на нашите клиенти не са снабдени с такива. ЧСИ, които желаят да бъде инсталирана такава платка, може да се свърже с нас по телефон или на емайл адрес посочен по-горе, за допълнителна информация.

В съвременния свят на информационните технологии, всичко зависи от компютри и прилежащия към тях софтуер. Те, обаче, както всичко друго подлежат на разваляне и амортизация и повече от всичко имат нужда от поддръжка. Поради това, всяка инвестиция в по-добра и качествена IT инфраструктура (нови кабели, нови и по-добри компютри, по-добри софтуери) в кантората на ЧСИ е инвестиция в спокойствие и сигурност и по-добра производителност на служителите.