Изготвяне на отчети до Министерство на правосъдието

От 19.01.2011г. е налична нова версия на Енфорсър, с която ЧСИ може, частично, да генерира годишните и полугодишните отчети до Министерство на правосъдието.

Ако искате да се възползвате от тази функционалност, трябва да сте попълнили всички данни, необходими за съставянето на отчета, и да имате последната налична версия на системата. Данните, които трябва да са въведени и самият отчет са описани на:  Отчет до МП

За повече информация, моля свържете се с нас.