Версия 1.0.16 на Енфорсър е налична за всички клиенти

След около 3 месеца след последната официална версия на системата Енфорсър е готова и следващата и версия. Важните промени са:

1. Допълнено и усъвършенствано счетоводство. Системата вече позволява да се издават пълен набор счетоводни документи – сметка, фактура, дебитно известие, кредитно известие, пко, рко. Поддържа се и експорт към НАП на файловете за дневник продажби, дневник покупки и справка декларация. С други думи системата напълно обслужва счетоводните нужди на кантората на съдебния изпълнител.

2. Система за съобщения. Потребителите на Енфорсър вече имат възможност за лесно изпращане на съобщения към свои колеги в кантората на ЧСИ, до взискателите ползващи отдалечен достъп към системата, и екипа ни за техническа поддръжка. Съобщенията могат да бъдат по определено дело при нужда. Допълнително се поддържат и прикачени файлове. При доставяне на съобщението на получателя му и прочитането му изпращача се известява.  Чрез тази система се улеснява се и се подобрява комуникацията между хората, а тя е най-важната за успешна и ефективна работа.

Освен новите функции на системата има и много малки поправки на проблеми за които са ни известили нашите клиенти.