Интеграция на системата Енфорсър с телефонна централа Asterisk

С голямо удоволствие може да съобщим че с последната си версия системата Енфорсър стана още по-завършена и полезна за работата на съдебните изпълнители. Едно от новите нововъдения е интеграцията между Енфорсър и телефонна централа Asterisk. Клиентите ни, които решат внедрят в огранизациите си софтуерна телефонна централа ще имат възможност да прослушват разговори директно от Енфорсър и да пазят важна информация за всеки разговор – по кое дело е, с кое лице е говорено, и други допълнителни детайли. По този начин информацията по делото става по-пълна и лесно важните телефонни разговори са на един клик разстояние по всяко дело.

Ето и няколко екрана, които нагледно да илюстрират интеграцията: